Pillide kasutajad

SA Eesti Pillifondi kuuluvate pillide kasutajad

SA Eesti Pillifondi nõukogu kinnitas instrumentide kasutusele andmise ekspertkogu ettepaneku anda instrumendid kolmeks aastaks kasutada järgmistele muusikutele:

 1. Mari Poll, Stavangeri Sümfooniaorkestri 2. kontsertmeister
  Viiul, meister: Nicolaus Gagliano, valmistatud Napolis (Filius Alexandri fecit Neap. 1723).
  Omanik: Hr Aare Kaarma.
 2. Linda-Anette Suss, SA Teater Vanemuine, orkestri kontsertmeister
  Viiul, meister: Joseph Gagliano, valmistatud Napolis ca 1775-1780 kannab märki: Joseph Gagliano (Filius Nicolai fecit Neap. 17) .
 3. Andrus Haav, RO Estonia kontsertmeister
  Viiul, meister: Auguste Sebastien Bernandel, ca 1830 –1840. Kannab ekslikult märki: Nicolas Lupot 1802.
  Omanik: Pr Triin O`Brock.
 4. Hanna–Liis Nahkur, SA ERSO 1. viiuli rühma mängija
  Viiul, meister: Henricus Catenar Toriinost, valminud 1670. a. kuid kannab meistri õpilase Giofredo Cappa märki.
 5. Leho Karin, Tallinna Kammerorkestri tšellorühma kontsertmeister
  Tšello, meister: Francois Fourrier, (NICOLAS á Paris) 1798.a.
 6. Johanna Vahermägi, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia õppejõud
  Altviiul valmistatud Inglismaal enne 1700. a. Tõenäoliselt meistri Thomas Urquhardi poolt.
 7. Valle-Rasmus Roots, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia üliõpilane
  Tšello, meister: Celeste Farotti 1904 Milaano.
  Omanik: Pr Maivi Kaljuvee.
 8. Hans Christian Aavik, Frankfurdi Muusika- ja Esituskunstide Akadeemia üliõpilane
  Viiul, meister: Giovanni Paolo Maggini, valmistatud Brescias ca  1610.
  Omanik: Perekond Sapožnin

SA Eesti Pillifondi nõukogu kinnitab, et järgmiste instrumentide lisandumisel võetakse arvesse kõik esimeses taotlusvoorus 2017.a. esitatud avaldused.

Eesti Pillifondi pillide kasutusse andmise statuut

 1. Taotlusi SA Eesti Pillifondi (edaspidi Pillifond) poolt muusikute kasutusse antavatele muusikainstrumentidele (edaspidi Pill) saavad esitada kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes on vastava eriala (viiul, altviiul, tšello) omandanud või omandavad seda rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) muusikaõppeasutuses.
 2. Taotlemiseks tuleb esitada viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta plaan, erialane CV ja kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus.
 3. Pilli kasutusse andmise otsustab Eesti Pillifondi ekspertkogu, mille liikmeid ei avalikustata.
 4. Ekspertkogu teeb Pilli kasutusse andmise osas ettepaneku Eesti Pillifondi nõukogule, mille otsus on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.
 5. Pillifondi ja Pilli kasutaja vahel sõlmitakse Pilli kasutamiseks leping ning Pilli kasutamine toimub vastavalt Eesti Pillifondi muusikainstrumentide kasutamise korrale.
 6. Kui avaldusi ühe Pilli kasutamiseks on rohkem kui viis, võib Pillifond korraldada Pilli kasutaja väljaselgitamiseks konkursi, mille tingimused määrab Pillifond.
 7. Käesoleva statuudi tingimustes on võimalik teha erandeid üksnes Pillifondi juhatuse, nõukogu liikmete ja ekspertkogu konsensusliku põhjendatud otsuse alusel.