Taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus ja erialane CV e-posti aadressile info@pillifond.ee.
Taotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 01.06.2021