Suurtoetaja

Toeta keelpilli ostu

Eesti Pillifondi suurtoetajaks saab muusikasõber, kes teeb vähemalt 5000 euro suuruse annetuse, mida kasutatakse ajaloolise keelpilli soetamiseks.

Eesti Pillifond tänab suurtoetajaid

  • Nimetades suurtoetaja ära Eesti Pillifondi kodulehel, kui suurtoetaja ei soovi jääda anonüümseks.
  • Kutsudes suurtoetaja Pillifondi tänukontserditele koos kolme kaaslasega.
  • Edastades infot koosseisude ja kontsertide kohta, kus suurtoetaja annetusega soetatud instrumenti kuulda saab.
  • Kutsudes suurtoetaja pilli üleandmisele.
  • Võimaldades kohtumist pilli kasutava interpreediga.
Hakka suurtoetajaks

Toetaja

Toeta pillimeistrite koolitusi

Lisaks täiendavate ajalooliste keelpillide soetamisele soovib Eesti Pillifond kaasa aidata meie pillimeistrite oskuste ja teadmiste täiendamisele, milleks parim võimalus on õppida rahvusvaheliselt tunnustatud (sertifitseeritud) meistrite käe all teistes riikides. Eesti Pillifondi toetajaks saab muusikasõber, kes teeb vähemalt 1000 euro suuruse annetuse, millega toetatakse meie pillimeistrite täiendkoolitust.

Eesti Pillifond tänab toetajaid:

  • Edastades infot koosseisude ja kontsertide kohta, kus pillifondi ajaloolisi keelpille kuulda saab.
  • Kutsega kahele Pillifondi tänukontserdile.
Hakka toetajaks

Väiketoetaja

Toeta pillifondi tegevust

Eesti Pillifondi eesmärkide saavutamist saab iga muusikasõber toetada ka enda poolt valitud summaga. Toetada saad ühekordse annetuse ja püsikorraldusega.

Tee annetus

Pillifondi toetajad:

G4S on alates 2017. aasta lõpust pillifondi suurtoetaja. Lisaks pakub G4S pillide kasutajatele tasuta Koduvalve teenust.

AS Swedbank on pillifondi suurtoetaja alates selle loomisest 2015. aastal.

Eesti Kultuurkapital on pillifondi toetaja alates selle loomisest 2015. aastal.

SA Eesti Pillifondile saab annetusi teha:

Anneta pill

Pillifond pakub võimalust anda oma hinnaline pill fondi kaudu Eesti muusiku kasutusse. Pillifond pakub ka rahvusvaheliselt tunnustatud pilliekspertide nõustamist, hindamist ning vahendab väärtuslike pillide soetamise ja Pillifondi kaudu Eesti muusikutele kasutada andmise tehinguid.

Võta ühendust

Investeering pillifondi on missioonitundega investeering, mis viib edasi Eesti kultuuri- ja muusikaelu ning toetab väljapaistvaid noori muusikuid. Ma olen väga õnnelik, et saan fondi sünni juures olla ning oma panuse anda.

Paavo Järvi