Galeriis pilte: 1

SA Eesti Pillifond kuulutab muusikutele välja konkursi fondi kollektsiooni kuuluva viiuli ja viiulipoogna kasutusõiguse saamiseks järgnevaks kolmeks aastaks.

Kandideerida saab meistrite Nicola ja Giuseppe (Joseph) Gagliano valmistatud viiulile (1723) ja meister Victor Fétique’i valmistatud poognale (ca 1910).

Pilli ja poogna taotlemiseks tuleb esitada viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta plaan, erialane CV ja kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus e-posti aadressile info@pillifond.ee. Pilli ja poogna kasutusse andmise otsustab Eesti Pillifondi ekspertkogu, mille liikmeid ei avalikustata.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 4. juuli 2024.

Eesti Pillifondi pillide kasutusse andmise statuut

  1. Taotlusi SA Eesti Pillifondi (edaspidi Pillifond) poolt muusikute kasutusse antavatele muusikainstrumentidele (edaspidi Pill) saavad esitada kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes on vastava eriala (viiul, altviiul, tšello) omandanud või omandavad seda rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) muusikaõppeasutuses.
  2. Taotlemiseks tuleb esitada viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta plaan, erialane CV ja kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus.
  3. Pilli kasutusse andmise otsustab Eesti Pillifondi ekspertkogu, mille liikmeid ei avalikustata.
  4. Ekspertkogu teeb Pilli kasutusse andmise osas ettepaneku Eesti Pillifondi nõukogule, mille otsus on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.
  5. Pillifondi ja Pilli kasutaja vahel sõlmitakse Pilli kasutamiseks leping ning Pilli kasutamine toimub vastavalt Eesti Pillifondi muusikainstrumentide kasutamise korrale.
  6. Kui avaldusi ühe Pilli kasutamiseks on rohkem kui viis, võib Pillifond korraldada Pilli kasutaja väljaselgitamiseks konkursi, mille tingimused määrab Pillifond.
  7. Käesoleva statuudi tingimustes on võimalik teha erandeid üksnes Pillifondi juhatuse, nõukogu liikmete ja ekspertkogu konsensusliku põhjendatud otsuse alusel.