„Eestis ei ole praeguse ajani keegi värskelt pillimeistri haridust omandanud. Järjepidevus pillimeistrite koolitamisel ja täiendamisel on Eestis katkenud. Samas vajavad professionaalseid meistreid nii ERSO, Rahvusooper, Kammerorkester – kõik professionaalsed kollektiivid,“ selgitas pillimeistrite koolitamise jätkuvat vajadust Eesti Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru.

Pillifond on kavandanud kaks koolitust praegustele ja tulevastele investoritele, mida viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud ajalooliste keelpillide eksperdid Jean Jacques Rampal ja Jonathan Marolle Pariisi Vatelot Rampal agentuurist ning Norra pilli- ja kunstifondi Dextra juht Anders Bjornsen. Koolitustel tutvustatakse haruldastesse keelpillidesse investeerimise võimalusi ja jagatakse pillidesse investeerimise praktikaid.

„Eesti ettevõtjate huvi ja valmisolek ajaloolistesse ja kõrgetasemelistesse keelpillidesse investeerimiseks on olemas, seda tõestab juba soetatud instrumentide arv. Kuna tegemist on Eestis küllaltki uudse investeerimisvaldkonnaga, siis on oluline investeerimisalase teadlikkuse arendamine äriringkondades,“ rääkis Marje Lohuaru.

Pillifondi algatusel ja Eesti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetusel korraldati Soomes, Rootsis ja Tallinnas 2018-2019. aastal kokku seitse koolitus- ja praktikasessiooni pillimeistritele ning ettevõtjatele. 2020. aasta jätkuprojekti raames toimub kokku kuus koolitussessiooni eesmärgiga arendada Eesti pillimeistrite professionaalseid põhioskusi ja erinevaid tehnikaid ning suurendada investorite teadlikkust ajaloolistesse keelpillidesse investeerimisest.

Projekt viiakse ellu loomemajanduse arendamise meetme tegevuse „Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine“ raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.