Galeriis pilte: 12

SA Eesti Pillifond kuulutab muusikutele välja konkursi seitsme pilli ja kuue poogna kasutusõiguse saamiseks järgmiseks kolmeks aastaks.

Pillifondi juhatuse liikme Marje Lohuaru sõnul on Pillifondi missioon luua üheskoos ettevõtjatega meie andekatele interpreetidele võimalused maailma tippu jõudmiseks. „Julgustame noori, andekaid ja ambitsioonikaid interpreete kandideerima Pillifondi kogu meistripillidele, et lasta avarduda oma muusikaandel ja pakkuda sellega elamusi nii Eesti kui ka välismaa kontserdipublikule,“ sõnas Lohuaru.

Instrumendid ja poognad, mille kasutusvõimalust on võimalik taotleda:

 • Viiul, Giuseppe (Joseph) Gagliano (1775-1780), poogen Joseph Artur Vigneron (1890);
 • Viiul, Nicola ja Giuseppe (Joseph) Gagliano (1723), poogen Victor Fétique (ca 1910)
 • Viiul, Auguste Sebastien Bernardel (viiulil 1802), valminud 1830-1840
 • Viiul, mille valmistas meister Giovanni Paolo Maggini (ca 1610), poogen Victor Fétique (ca 1930);
 • Altviiul, Thomas Urquhart (1650 -1700), poogen Henri Louis Gillet (ca 1945 – 1950);
 • Tšello, Francois Fourrier Nicolas (1798), poogen Claude Thomassin, märkega „Gand et Bernardel“ (1890);
 • Tšello, Celeste Farotti (1904), poogen Victor Fétique (1930).

Pilli ja poogna taotlemiseks tuleb esitada viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta plaan, erialane CV ja kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus e-posti aadressile info@pillifond.ee. Pilli ja poogna kasutusse andmise otsustab Eesti Pillifondi ekspertkogu, mille liikmeid ei avalikustata.

Taotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 7. veebruar 2023.

 

Eesti Pillifondi pillide kasutusse andmise statuut

 1. Taotlusi SA Eesti Pillifondi (edaspidi Pillifond) poolt muusikute kasutusse antavatele muusikainstrumentidele (edaspidi Pill) saavad esitada kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes on vastava eriala (viiul, altviiul, tšello) omandanud või omandavad seda rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) muusikaõppeasutuses.
 2. Taotlemiseks tuleb esitada viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta plaan, erialane CV ja kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus.
 3. Pilli kasutusse andmise otsustab Eesti Pillifondi ekspertkogu, mille liikmeid ei avalikustata.
 4. Ekspertkogu teeb Pilli kasutusse andmise osas ettepaneku Eesti Pillifondi nõukogule, mille otsus on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.
 5. Pillifondi ja Pilli kasutaja vahel sõlmitakse Pilli kasutamiseks leping ning Pilli kasutamine toimub vastavalt Eesti Pillifondi muusikainstrumentide kasutamise korrale.
 6. Kui avaldusi ühe Pilli kasutamiseks on rohkem kui viis, võib Pillifond korraldada Pilli kasutaja väljaselgitamiseks konkursi, mille tingimused määrab Pillifond.
 7. Käesoleva statuudi tingimustes on võimalik teha erandeid üksnes Pillifondi juhatuse, nõukogu liikmete ja ekspertkogu konsensusliku põhjendatud otsuse alusel.