Galeriis pilte: 1

SA Eesti Pillifond kuulutab välja konkursi, et leida andekas Eesti muusik, kellele anda järgnevaks kolmeks aastaks Tomaso Eberle viiuli kasutusõigus.

Napoli pillimeistri Tomaso Eberle (1725–1792) viiul on valmistatud ca 1768 ja pillil on keelpillide eksperdi Hieronymus Köstleri sertifikaat.

Pilli kasutusõiguse taotlemiseks tuleb esitada viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta plaan, erialane CV ja kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus e-posti aadressile info@pillifond.ee. Pilli kasutusse andmise otsustab Eesti Pillifondi ekspertkogu, mille liikmeid ei avalikustata.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 19. juuni 2024.

Eesti Pillifondi pillide kasutusse andmise statuut

  1. Taotlusi SA Eesti Pillifondi (edaspidi Pillifond) poolt muusikute kasutusse antavatele muusikainstrumentidele (edaspidi Pill) saavad esitada kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes on vastava eriala (viiul, altviiul, tšello) omandanud või omandavad seda rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) muusikaõppeasutuses.
  2. Taotlemiseks tuleb esitada viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta plaan, erialane CV ja kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus.
  3. Pilli kasutusse andmise otsustab Eesti Pillifondi ekspertkogu, mille liikmeid ei avalikustata.
  4. Ekspertkogu teeb Pilli kasutusse andmise osas ettepaneku Eesti Pillifondi nõukogule, mille otsus on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.
  5. Pillifondi ja Pilli kasutaja vahel sõlmitakse Pilli kasutamiseks leping ning Pilli kasutamine toimub vastavalt Eesti Pillifondi muusikainstrumentide kasutamise korrale.
  6. Kui avaldusi ühe Pilli kasutamiseks on rohkem kui viis, võib Pillifond korraldada Pilli kasutaja väljaselgitamiseks konkursi, mille tingimused määrab Pillifond.
  7. Käesoleva statuudi tingimustes on võimalik teha erandeid üksnes Pillifondi juhatuse, nõukogu liikmete ja ekspertkogu konsensusliku põhjendatud otsuse alusel.