SA Eesti Pillifond kuulutab Pillifondi instrumentidel mängivatele muuusikutele välja konkursi tšellopoogna kasutusõiguse saamiseks.

SA Eesti Pillifond kuulutab Pillifondi instrumentidel mängivatele muuusikutele välja konkursi tšellopoogna kasutusõiguse saamiseks.

Taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus ja erialane CV e-posti aadressile info@pillifond.ee.
Taotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 31.08.2021