SA Eesti Pillifond kuulutab Pillifondi instrumentidel mängivatele muuusikutele välja konkursi tšellopoogna kasutusõiguse saamiseks.

Taotlemiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus ja erialane CV e-posti aadressile info@pillifond.ee.
Taotlusdokumentide esitamise tähtaeg on 31.08.2021