Galeriis pilte: 3

Pillifond ootab andekaid Eesti viiuldajaid kandideerima Eesti Pillifondi kollektsiooni lisandunud viiulile. Napoli pillimeistri Tomaso Eberle hinnaline 18. sajandi viiul on Eesti Pillifondi kollektsiooni üheteistkümnes pill.

Tomaso Eberle (1725–1792) viiuli andis Pillifondi kasutusse selle vastne omanik Egon Elstein, kes soetas pilli Soome perekonna pärandvara kollektsioonist. „Maailmatasemel ajalooliste keelpillide Eestisse toomine on rohkemat kui muusikainstrumendi ost. Koos pilliga jõuab Eestisse sajandite pikkune kultuurilugu, mis seda viiulit saadab ja mis nüüd hakkab rikastama Eesti muusikaelu. Sageda kontserdikülastajana tean, kui palju häid noori muusikuid Eestis on. Väärt pilli investeerimine on minu võimalus nende tulevikule kaasa aidata,“ sõnas pilli omanik Egon Elstein.

Pillifondi kollektsiooni lisandunud viiul on valmistatud ca 1768 ning sellel on maailma tunnustatuima keelpillide eksperdi Hieronymus Köstleri sertifikaat. „18. sajandi Napoli koolkonna hinnatud meistri Tomaso Eberle valmistatud viiulid on muusikute hulgas kõrges hinnas. Kvaliteedimärgiks on seegi, et üks Eberle viiul kuulus 20. sajandi tippviiuldaja Henryk Szeryngi muljet avaldavasse pillide kollektsiooni,“ sõnas Eesti Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru.

„Muusikute rahvusvahelisele karjäärile saab tihti takistuseks just kõrgelt koteeritud keelpilli puudumine. Kuna muusikaliselt kõrge väärtusega keelpillide hinnad jäävad interpreetidele enamasti kättesaamatuks, on ettevõtjate ja investorite toetus pillide soetamisel hindamatu väärtusega,“ täiendas Lohuaru.

Viiuli kolmeaastase kasutusõiguse taotlemiseks tuleb kandideerijatel esitada 19. juuniks viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta tegevusplaan, erialane CV ning kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus. Kandideerida saavad keelpilli eriala lõpetanud või seda eriala rahvusvaheliselt tunnustatud õppeasutuses omandavad muusikud.

 

Eesti Pillifondi pillide kasutusse andmise statuut:

  1. Taotlusi SA Eesti Pillifondi (edaspidi Pillifond) poolt muusikute kasutusse antavatele muusikainstrumentidele (edaspidi Pill) saavad esitada kõik Eesti Vabariigi kodanikud, kes on vastava eriala (viiul, altviiul, tšello) omandanud või omandavad seda rahvusvaheliselt tunnustatud (akrediteeritud) muusikaõppeasutuses.
  2. Taotlemiseks tuleb esitada viimase kahe aasta loominguliste saavutuste kirjeldus ja järgneva kahe aasta plaan, erialane CV ja kahe rahvusvaheliselt tunnustatud sama eriala spetsialisti soovitus.
  3. Pilli kasutusse andmise otsustab Eesti Pillifondi ekspertkogu, mille liikmeid ei avalikustata.
  4. Ekspertkogu teeb Pilli kasutusse andmise osas ettepaneku Eesti Pillifondi nõukogule, mille otsus on lõplik ja vaidlustamisele ei kuulu.
  5. Pillifondi ja Pilli kasutaja vahel sõlmitakse Pilli kasutamiseks leping ning Pilli kasutamine toimub vastavalt Eesti Pillifondi muusikainstrumentide kasutamise korrale.
  6. Kui avaldusi ühe Pilli kasutamiseks on rohkem kui viis, võib Pillifond korraldada Pilli kasutaja väljaselgitamiseks konkursi, mille tingimused määrab Pillifond.
  7. Käesoleva statuudi tingimustes on võimalik teha erandeid üksnes Pillifondi juhatuse, nõukogu liikmete ja ekspertkogu konsensusliku põhjendatud otsuse alusel.