Galeriis pilte: 1

Eesti Pillifond ja advokaadibüroo TRINITI töötasid välja lahendused, kuidas sõpruskonna, töökollektiivi või mõne seltsiga investeerida rariteetsesse keelpilli. Kõrge muusikalise väärtusega meistripilli investeerimine toetab noorte Eesti tippmuusikute arengut ning on kindla tootlusega rahapaigutus.

„17.–19. sajandi meistrite kõrge muusikalise väärtusega keelpille on maailmas loetud hulk ja nende hinnad võivad üksikinvestorile jääda kättesaamatuks. Nüüd saab aga väärtuspõhise investeeringu teha investorite grupp ühiselt, et toetada noori muusikuid, paigutada raha kindlalt, vääristada sõprust ja nautida oma meistripilli kõla kontsertidel,“ sõnas Eesti Pillifondi juhatuse liige Marje Lohuaru.

Pillifondi meistripilli keskmine väärtus jääb 200 000 – 300 000 euro kanti. „Ekspertide sõnul võivad tippklassi keelpillid tuua aastas koguni 12% tootlust ning on kindel varaklass, millesse investeerida inflatsiooniperioodidel,“ selgitas Lohuaru.

Lohuaru sõnul on pikaajaline investeering meistripilli oluline panus Eesti muusikakultuuri, sest omandatud pillid ei jää seisma, vaid neil hakkavad mängima andekad Eesti interpreedid. Ta lisab, et meistripillil mängimine laseb interpreedi andel avalduda ning avab võimaluse rahvusvaheliseks karjääriks.

Advokaadibüroo TRINITI partneri Siim Maripuu sõnul on välja töötatud mitu võimalikku juriidilist lahendust, kuidas ühiselt soetatud pilli omanike, Pillifondi ja muusikute huvid on reguleeritud. „Pillifondi lepingupartneriks võib olla investorite grupp või nende asutatud ühing, kellega lepitakse kokku nii investorite omavahelised suhted kui ka konsortsiumi suhted Pillifondiga,“ kirjeldas üht võimalust Maripuu.

Selleks, et mitu huvilist saaksid üheskoos pilli investeerida on erinevaid võimalusi:

  1. Investorid omandavad pilli ühiselt enda nimel, kas seltsingulepingu alusel või luues ühise osaühingu.
  • Seltsingulepingu alusel pilli soetades lepivad investorid kokku panused ja seltsingu lõpetamise korra. See variant sobib hästi näiteks perepillide soetamiseks või muul juhul kui investorid tunnevad üksteist hästi. Valides seltsingu vormi, saab pillist kõikide seltsinglaste ühisvara ning lepitakse kokku, kes esindab kogu seltsingut lepingus Pillifondiga.
  • Osaühingu kaudu investeerides annavad panustajad osaühingule laenu ühiseks pilli ostmiseks. Osalus meistripilli omandavas ühingus jaguneb vastavalt panuse suurusele.

2) Investorid suunavad raha Pillifondile, kes pilli omandab. Sisuliselt annavad kõik investorid Pillifondile kokkulepitud tähtajaga laenu ning laenu tagasimaksmisel meistripill müüakse.

„Igal investorite grupil on oma erisused ning leiame ühiselt kindlasti parima lahenduse lähtudes konkreetsete investorite vajadustest. Olenemata valitud lepingulisest vormist saavad konsortsiumi liikmed lepingus mistahes täiendavaid omavahelisi kokkuleppeid sõlmida ning lepingut vastavalt täiendada,“ julgustab Maripuu uusi investoreid.