text

Pillifondi abiga saavad andekad eesti noored interpreedid kasutada hinnalisi, maailmatasemel keelpille.

Loe veel

Muusikule

Pillifond aitab kaasa andekate muusikute rahvusvahelisele karjäärile, andes nende kasutusse kõrgelt koteeritud meistripillid.

Loe veel

Investorile

Kõrge väärtusega keelpillide arv maailmas on loetud ja nende hind tõuseb iga päevaga. Pillifond pakub võimalust neisse investeerida.

Loe veel

Toetajale

Eestis on peale kasvanud uus kõrgetasemeliste interpreetide põlvkond. Nende eesmärkide saavutamist saab toetada iga muusikasõber.

Loe veel

Viimane uudis:

Konkurss osalejate leidmiseks rahvusvahelisele pilliekspertide koolitusele

Eesti Pillifond kuulutab välja konkursi kuue osaleja leidmiseks rahvusvahelisele kursusele Eesti keelpilliekpertide professionaalsete põhioskuste ja erinevate tehnikate arendamiseks. Koolitusele on oodatud pillimeistriteks kujuneda soovivad keelpillihuvilised või juba töötavad pillimeistrid.

2021/2022 hooajal toimub neli koolitussessiooni, kokku 19 päeva. Koolitused toimuvad Tamperes, Helsingis, Tallinnas.

Loe veel

Pillifondi asutajaks tulime põhjusel, et see on suurepärane näide sektorite vahelisest koostööst ja fondi suuremahuline rahastuslik iseloom haakub meie põhitegevusega.

Robert Kitt
Swedbank AS peadirektor
Jaanuar 2015–juuni 2019

Pillifondi instrumendid

Mul on tõeliselt hea meel tunnustada ja tänada pillifondi asutajaid ning kutsun kõiki missioonitundega muusikasõpru sellesse panustama.

Indrek Saar
Kultuuriminister
2015–2019